Print Version    Email to Friend
Corpus Christi and the Ninth Week in Ordinary Time

JUNE 3 – CORPUS CHRISTI. 
Mass of the solemnity, Gloria, Sequence optional, Creed, preface of the Eucharist (white).
Readings: Exodus 24:3-8; Hebrews 9:11-15; Mark 14:12-16, 22-26.
 
JUNE 4 – MONDAY: NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Peter 1:2-7; Mark 12:1-12.
 
JUNE 5 – ST. BONIFACE. 
Mass of the memorial (red). 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi and the Ninth Week in Ordinary Time

JUNE 3 – CORPUS CHRISTI. 
Mass of the solemnity, Gloria, Sequence optional, Creed, preface of the Eucharist (white).
Readings: Exodus 24:3-8; Hebrews 9:11-15; Mark 14:12-16, 22-26.
 
JUNE 4 – MONDAY: NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Peter 1:2-7; Mark 12:1-12.
 
JUNE 5 – ST. BONIFACE. 
Mass of the memorial (red). 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi — The New Covenant

The Passover evening comes and the Twelve disciples meet with Jesus to eat the paschal lamb. They think of celebrating their liberation from Egypt and the Sinai covenant. They become, instead, representatives of the twelve tribes of Israel and witnesses of the new covenant foretold by the prophets and they receive the true Lamb as food. 
 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi — Kumain ka na ba?

Para sa mga nag-aaral ng bagong wika, mahalagang matutunan ang mga pama-maraan ng pagbati. Karaniwan sa mga pagbati ay may kalakip ng pangungumusta ng katatayuan, mga hinaharap, mga gawain, at higit sa lahat ay  mga saloobin.  
 
Nang ako ay nanirahan sa Cheung Chao ng halos isang taon, may napansin ako sa kasamahan kong pari na uri ng pagbati sa kapwa na malimit niyang gamitin. “Sihk jo faan me a?” O kung isasalin natin sa wikang Tagalog ay “Kumain ka na ba?”
Print Version    Email to Friend
Pentecost Sunday and Seventh Week in Ordinary Time

JUNE 4 – PENTECOST SUNDAY. 
Mass of the Solemnity, Gloria, sequence, Creed, preface for Pentecost (red). 
Readings: Acts 2:1-11; 1 Corinthians 12:3b-7, 12-13; John 20:19-23.
 
JUNE 5 – ST. BONIFACE.
Mass of the memorial (red). 
Readings: Tobit 1:3; 2: 1b-8; Mark 12:1-12.
 
JUNE 6 – TUESDAY: NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green).