Print Version    Email to Friend
The banquet of the word and the bread

Luke takes an episode from the life of Jesus—the multiplication of the loaves—and rereads it in view of the Eucharist. 
 
The deserted place (v.12) has a theological significance: remember the journey of the people of Israel who, having left the land of slavery, started their journey to freedom and were fed with manna. 
 
Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ - Magbigayan para pagpalain ni Hesus!

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” (Lucas 9:12-13).
 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi and the Ninth Week in Ordinary Time

JUNE 3 – CORPUS CHRISTI. 
Mass of the solemnity, Gloria, Sequence optional, Creed, preface of the Eucharist (white).
Readings: Exodus 24:3-8; Hebrews 9:11-15; Mark 14:12-16, 22-26.
 
JUNE 4 – MONDAY: NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Peter 1:2-7; Mark 12:1-12.
 
JUNE 5 – ST. BONIFACE. 
Mass of the memorial (red). 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi and the Ninth Week in Ordinary Time

JUNE 3 – CORPUS CHRISTI. 
Mass of the solemnity, Gloria, Sequence optional, Creed, preface of the Eucharist (white).
Readings: Exodus 24:3-8; Hebrews 9:11-15; Mark 14:12-16, 22-26.
 
JUNE 4 – MONDAY: NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Peter 1:2-7; Mark 12:1-12.
 
JUNE 5 – ST. BONIFACE. 
Mass of the memorial (red). 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi — The New Covenant

The Passover evening comes and the Twelve disciples meet with Jesus to eat the paschal lamb. They think of celebrating their liberation from Egypt and the Sinai covenant. They become, instead, representatives of the twelve tribes of Israel and witnesses of the new covenant foretold by the prophets and they receive the true Lamb as food. 
 
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi — Kumain ka na ba?

Para sa mga nag-aaral ng bagong wika, mahalagang matutunan ang mga pama-maraan ng pagbati. Karaniwan sa mga pagbati ay may kalakip ng pangungumusta ng katatayuan, mga hinaharap, mga gawain, at higit sa lahat ay  mga saloobin.  
 
Nang ako ay nanirahan sa Cheung Chao ng halos isang taon, may napansin ako sa kasamahan kong pari na uri ng pagbati sa kapwa na malimit niyang gamitin. “Sihk jo faan me a?” O kung isasalin natin sa wikang Tagalog ay “Kumain ka na ba?”
Print Version    Email to Friend
Corpus Christi and Twelfth Week in Ordinary Time

JUNE 18 – CORPUS CHRISTI. 
Mass of the solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Eucharist (white). 
Readings: Deuteronomy 8:2-3, 14b-16a; 1 Corinthians 10:16-17; John 6:51-58.
 
JUNE 19 – MONDAY: TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Corinthians 6:1-10; Matthew 5:38-42.
 
JUNE 20 – TUESDAY: TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Print Version    Email to Friend
The word of God and the bread of life

This passage is the concluding part of the discourse on the bread of life, which was taught by Jesus in the synagogue at Capernaum after the multiplication of the loaves and fish.
 
The people saw the sign; they decided to take him by force to make him king on the spot.
 
Why do these amazed and admiring crowds seek Jesus? They are moved by an immature faith. They are interested in Jesus just because they think he is able to satisfy, through miracles, their material needs.
 
Print Version    Email to Friend
Pagkaing nagbibigay-buhay

Malimit na napapabalita na  hindi maganda ang estado ng pangkabuhayan sa bansang Pilipinas.  Subalit kapansin pansin na anuman ang mangyari sa ekonomiya ay dinadagsa pa rin ng mga tao ang lugar na kung saan ay maaring makabili ng pagkain  maging ito man ay mamahaling restaurant, fast-food, turu-turo, o kariton na may pagkaing-tinda sa tabi ng daan.