Print Version    Email to Friend
Constant and generous self-sacrifice

Matthew wrote his gospel in a time of persecution. The disciples have often had the experience that, to remain faithful to Christ, they had to accept the breaking of ties with the people who matter most. The rabbis had made the decision to expel the Christians from the synagogues. They had ordered that those who adhered to the Christian faith be considered heretical, be disowned by their families. 
 
Print Version    Email to Friend
Mahal kita walang iba

May mga pagkakataong ang pagmamahal natin sa ibang tao, maging ito man ay romantiko na tumutukoy sa isang tao o pangkalahatang pagmamahal bilang kapatid ay dumadaan sa pagsukat. Iba’t-iba ang pamamaraan sa pagpapahayag at ganun din sa pagtanto ng lalim ng pagmamahal.