Print Version    Email to Friend
Binhi ng buhay

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, si Hesus ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik may mga binhi na nahuhulog sa daanan, kabatuhan, at may nahuhulog sa dawagan at may nahuhulog din sa mabuting lupa. 
 
Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang iba’t ibang lupa ay sumisimbolo sa iba’t ibang tao kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. 
 
Print Version    Email to Friend
Four types of ground in the same heart

In the parable of the sower, we notice the large quantities of seed wasted in a barren land. The insistence on waste: failure and disappointment is an important element in this parable.
 
It reflects the reality of the world in which evil appears much stronger, more efficient than good. Note also its progressive, relentless dominance: the seed does not sprout, that which sprouts does not grow, that which grows is suffocated.