Print Version    Email to Friend
Mass Readings - Fifteenth Week in Ordinary Time

JULY 14 – FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  
Readings: Deuteronomy 30:10-14; Colossians 1:15-20; Luke 10:25-37.
 
JULY 15 – ST. BONAVENTURE. 
Mass of the memorial (white). 
Readings: Exodus 1:8-14, 22; Matthew 10:34 — 11:1.
 
JULY 16 – TUESDAY: FIFTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Print Version    Email to Friend
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Pagmamahal ni Kristo paglilingkod sa kapwa!

“Sino naman ang aking kapwa?” (Lc. 10:29). Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, tayo ay tinuturuan ni Hesus na ang tunay na pakikipag-kapwa ay hindi lamang yaong kalahi natin, kaibigan natin, kakilala natin. Ang tunay na pakikipag-kapwa ay ang pag-galang at respeto ng iba tao. Madaling paglingkuran o pagsilbihan ang taong kakilala natin. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifteenth Week in Ordinary Time

JULY 16 - FIFTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Preface of Sundays in Ordinary Time. 
Readings: Isaiah 55: 10-11; Romans 8: 18-23; Matthew 13: 1-23.
 
JULY 17 - MONDAY: FIFTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Exodus 1:8-14, 22; Matthew 10: 34—11: 1.
 
JULY 18 - TUESDAY: FIFTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME.