Print Version    Email to Friend
Correct your neighbour only with honourable intentions

Today we are invited to reflect on Jesus’ recommendations on how to find someone who fail or gets lost.  Jesus says, “Your Father in heaven doesn’t want even one of these little ones to perish.” 
 
It is up to the shepherd, of course, to search for the sheep that is lost, wounded or at risk of falling into a deep and dark ravine.
 
Print Version    Email to Friend
Pagwawasto sa nawawala ng landas!

Ang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay hindi lamang sa pagtanggap, pag-intindi at pagmamahal sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi, tayo bilang kabilang ng ating simbahan ay may responsibilidad sa bawat isa sa atin. 
 
Hindi maiwasan na ating pamumuhay, sa komunidad na may mga banggaan, hindi pagkakaintindihan. Ito ay bahagi sa ating pamumuhay.