Print Version    Email to Friend
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa ay pagtupad sa batas!

At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito, “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.
 








Print Version    Email to Friend
Whoever loves meets God

Hillel, a famous rabbi who lived a few years before Christ, once said, “What you do not like, don’t do to your neighbour! This is the whole Law; the rest is commentary.”
 
Philo, a Jewish contemporary of Jesus from Alexandria, summed up the Law as love of God and neighbour. So what is the novelty in the teaching of Jesus?