Print Version    Email to Friend
Enough is never enough

When Matthew writes to a despondent community disappointed that the second coming of the Lord had not happened as they expected, he repurposes the original story that Jesus had addressed to Israel to sooth the despair of the glum and disappointed Christians.
 
Print Version    Email to Friend
Laging Handa sa Pagdating ni Hesus!

Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan.”
 
Sa ating ebanghelyo ipinahiwatig ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. At dahil walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, dapat maging handa tayo. Paano ba natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ni Hesus?