Print Version    Email to Friend
Thirty-Third Week in Ordinary Time - Mass Readings

NOVEMBER 18 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Daniel 12:1-3; Hebrews 10:11-14, 18; Matthew 13:24-32.
 
NOVEMBER 19 – MONDAY: THIRTY-THIRD WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Revelation 1:1-4; 2:1-5a; Luke 18:35-43.
 
Print Version    Email to Friend
Thirty-third Week in Ordinary Time

NOVEMBER 19 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31; 1 Thessalonians 5:1-6; Matthew 25:14-30.
 
NOVEMBER 20 – MONDAY: THIRTY-THIRD WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 1 Maccabees 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64; Luke 18:35-43.
 
Print Version    Email to Friend
Of cowardice and prudence

In reflecting on the parable of the talents, we need to clarify some common misconceptions. It is not a moral lesson on honesty or how to invest the money, but rather on the commitment of putting to good use the treasures that belong to everyone.
 
Jesus did not have low esteem for the one who was given only one talent.
 
Print Version    Email to Friend
Pinoys’ got talent

Magandang araw! Sa nakaraang dekada ay lumaganap ang mga programa na patungkol sa mga talents.  Nag karoong ng ibat-ibang version katulad ng America’s, British’s, Asia’s at Pilipinas’ Got Talent. 
 
Upag malaman kung patok ang talent, bibigyan ka nila ng Yes, o kaya ay X, subalit ang pinakahintay  ng lahat ay ang Golden Buzzer. Hindi man isang isang talent contest show, subalit tungkol sa talent ang ating pagninilayan.