Print Version    Email to Friend
Waiting for his coming

To be alert and to keep watch are the key words of this passage. The evangelist invites all members of his communities to be vigilant in waiting for the coming of the Lord.
 
What does to be alert mean? Why such insistence on the night? Why does the master, instead of coming during the day, arrive suddenly when nobody expects him? Who is the doorkeeper? Who is the master? Where did he go? What powers has he left to his servants?
 
Print Version    Email to Friend
Handa ka na ba?

Sa nakalipas na Linggo ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Kristong Hari. Si Hesus ay muling babalik bilang Hukom at Hari. At sa Linggong ito, atin naman ipinagdiriwang ang unang Linggo ng Adbiyento, ang paghahanda sa unang pagdating ni Hesus dito sa lupa bilang isang tao. Nakipamuhay ang Diyos sa atin liban sa kasalanan. 
 
Handa ka na ba sa pagdating ni Hesus? Excited ka na ba sa pagdating Niya?