Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent and Third Week of Advent

DECEMBER 16 – THIRD SUNDAY OF ADVENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for Advent I (rose). 
Readings: Zephaniah 3:14-18a, 10-11; Philippians 4:4-7; Luke 3:10-18. 
 
DECEMBER 17 – MONDAY: THIRD WEEK OF ADVENT. 
Mass of the day, preface for Advent II (violet). 
Readings: Genesis 49:1-2, 8-10; Matthew 1:1-17.
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent — Joy - a gift to be received

In today’s Gospel there are three groups — the people, the tax collectors, the soldiers — who go to the Baptist to have concrete directions. They ask, “What should we do?” 
 
Let’s imagine that one of us, eager to prepare well for Christmas, asks this same question to those we consider “experts” in the field of religion (catechists, pastoral worker, the nun, the priest). What would they tell us? 
 
Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: Joy of waiting for the dawn

At the end of the first century AD when John wrote his gospel, there were still many people who called themselves disciples of John the Baptist. So, the evangelist clarifies the position of the precursor vis-a-vis Christ.
 
The Baptist was not the light of the world. He was just the first to recognise “the true light that enlightens everyone” (John 1:9). He was not deceived by the flattery of being called the messiah. He kept himself faithful to his mission.