Print Version    Email to Friend
Feast of the Holy Family: Banal na pamilya

Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Mag-anak, na sina Maria, Jose at Hesus.  Ang ating Simbahan ay nagpapahalaga sa bawat pamilya. Ang pamilya ay isang pangkat ng ating lipunan, upang maihubog  at turuan ang mga bata sa tamang pag-uugali at pananampalataya. 
 
Print Version    Email to Friend
Feast of the Holy Family: Old people build young world

Today, the evangelist introduces the observance of all the requirements of the law of the Lord by the holy family. He wishes to emphasise that, from the earliest years of his life, Jesus has faithfully fulfilled the Father’s will.
 
The message is addressed to all Christian parents. They are called to a most important mission: to consecrate their children to the Lord, from the earliest days of their lives.