Print Version    Email to Friend
Epiphany of the Lord: Ang daang matuwid

Three Kings o Tatlong Hari—Hinanap at nakitang tao sa Israel, kundi ng lahat ng tao sa dito mas kilala ang mga Pantas na binanggit sa ebanghelyo ngayong Linggo ng Epipaniya o Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Sino ba ang mga “wise men” na ito? Tatlo ba talaga sila o tatlo lang ang regalong inialay sa sanggol na Kristo? Taga saan sila; sila ba ay tunay na hari? 
 
Print Version    Email to Friend
Epiphany of the Lord: Shining star light for all peoples

From the earliest days of the Church, the magi were one of the favourite themes of the scene of the Nativity. 
 
But too many details are missing in the Gospel narration: Where did they come from? How many were there? What were their names? And many more…
 
To answer these questions, many legends were born. It was said that they were kings. They were three: one came from Africa, one from Asia and one from Europe.