Print Version    Email to Friend
Second Week in Ordinary Time - Mass Readings

JANUARY 20 – SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Isaiah 62:1-5; 1 Corinthians 12:4-11; John 2:1-11.
 
JANUARY 21 – ST. AGNES. 
Mass of the memorial (red). Readings: 
Hebrews 5:1-10; Mark 2:18-22.
 
JANUARY 22 – TUESDAY: SECOND WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 








Print Version    Email to Friend
Loving you is a feast

At first glance, this passage seems a simple story of a miracle. In a village in Galilee, a wedding feast is celebrated. There are the guests who gathered to spend a few happy days, but here’s a disappointment: there is no wine and there is not even water because—according to the story—the jars are empty (they will be filled only by order of Jesus). 
 








Print Version    Email to Friend
Kasal, Kasali, Kasalo

Paalala lang po.  Ang pag ninilay na ito ay hindi tungkol sa isang pelikulang pinagbidahan ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos noong taong 2006 na may katulad ding pamagat. At paumanhin sa writer at producer ng nasabing pelikula kung tila hiniram ang nasabing titulo ng pelikula.    Ito po ay patungkol sa isang kasalang naganap sa Cana noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Nang kung saan si Hesus ay dumalo sa naganap na kasalan.








Print Version    Email to Friend
Second Week in Ordinary Time

JANUARY 14 – SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day, Gloria, Creed, preface of the day (green). 
Readings: 1 Samuel 3:3b-10, 19; 1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20; John 1:35-42.
 
JANUARY 15 – MONDAY: SECOND WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 1 Samuel 15:16-23; Mark 2:18-22.
 
JANUARY 16 – TUESDAY: SECOND WEEK IN ORDINARY TIME. 








Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Akayin patungo kay Hesus!

Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabi, ‘Ito ang Kordero ng Diyos!’ Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus.”
 
Si Juan ay naging instrumento na nakilala ng kanyang mga alagad na si Hesus, ang Kristo. Tayo ay hinamon at tinawag na katulad ni Juan, ay maging instrumento din tayo sa ating mga kapatid na akayin at ilapit natin sila patungo kay Hesus. 








Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Jesus the lamb of God

The calling of the first apostles happened by Jordan river, according to John the evangelist. 
 
The Baptist, captured the true identity of Jesus, as the ‘Lamb of God’. In his mind, nothing summed up the identity of Jesus like ‘the Lamb of God.’