Print Version    Email to Friend
Daily Mass Readings - Second Sunday of Lent and Second Week of Lent

MARCH 17 – SECOND SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for Sunday in Lent (purple). 
Readings: Genesis 15:5-12, 17-18; Philippians 3:17 – 4:1; Luke 9:28b-36.
 
MARCH 18 – MONDAY: SECOND WEEK OF LENT.
Mass of the weekday, Lenten Preface (purple). 
Readings: Daniel 9:4b-10; Luke 6:36-38.
 
MARCH 19 – ST. JOSEPH, SPOUSE OF THE BVM. 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent - The mysterious reasons of the heart

Jesus goes up the mountain to pray. Jesus usually spends much time in prayer. It is in one of these intense spiritual moments that Jesus becomes aware that he is called to save people not through triumph but through defeat. During prayer, the aspect of his face changes. 
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent - Sa pananalangin natin makikilala ang Panginoon

Paano ka ba manalangin? Nasubukan mo na bang umakyat ng bundok para magdasal at manahimik?Ang Ebanghelyo ay may magandang kwento tungkol sa pag akyat ni Hesus sa bundok upang manalangin. 
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent: The glory before the Passion

The transfiguration scene is set in a secluded place, on a high mountain where Jesus led three of his disciples. They will be witnesses of his agony in Gethsemane (Mark 14:33). Mark stresses the fact that they were alone. 
 
The fact that Jesus reserved His revelation to some disciples and that he eventually told them not to disclose it indicates they were given a share of a very significant experience but still too high to be comprehended by all. 
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent: Kaluwalhatian ng pagbabagong anyo!

Noong panahong iyon: Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago, at Juan. 
 
Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nag-bagong anyo si Jesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpuputi ng gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus,” (Marcos 9:2-4).
 
Print Version    Email to Friend
Ang pagbabago ay misyon ng bawat Kristiyano!

Sa ikalawang Linggo ng kuwaresma pinaalalahan tayo ni Hesus na ang ating misyon bilang mga alagad niya ay maging instrumento sa pagbabago ng ating pamilya at lipunan. Si Hesus habang nananalangin ay nagbabagong anyo. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon na harapin Niya ang kanyang misyon sa Herusalem, ang pagpapasakit para sa ating kaligtasan.
Print Version    Email to Friend
A relationship with God means serving

When he does or says something important,  Jesus goes up onto a mountain. The mountain in the bible is a site of encounter with God. It was on the mountain that Moses had an encounter with God and received the revelation that later was passed on to the people. 
Print Version    Email to Friend
A time to regroup and move on

The season of Lent is a time when many people travel the journey of faith in the catechumenate. Perhaps some of us do not yet understand this tradition well, both ancient and renewed.

Some of us remember a time when the emphasis in preparing for baptism was on instruction; the intellectual exercise of learning about our faith.