Print Version    Email to Friend
Ang pagbabago ay misyon ng bawat Kristiyano!

Sa ikalawang Linggo ng kuwaresma pinaalalahan tayo ni Hesus na ang ating misyon bilang mga alagad niya ay maging instrumento sa pagbabago ng ating pamilya at lipunan. Si Hesus habang nananalangin ay nagbabagong anyo. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon na harapin Niya ang kanyang misyon sa Herusalem, ang pagpapasakit para sa ating kaligtasan.
Print Version    Email to Friend
A relationship with God means serving

When he does or says something important,  Jesus goes up onto a mountain. The mountain in the bible is a site of encounter with God. It was on the mountain that Moses had an encounter with God and received the revelation that later was passed on to the people. 
Print Version    Email to Friend
A time to regroup and move on

The season of Lent is a time when many people travel the journey of faith in the catechumenate. Perhaps some of us do not yet understand this tradition well, both ancient and renewed.

Some of us remember a time when the emphasis in preparing for baptism was on instruction; the intellectual exercise of learning about our faith.