Print Version    Email to Friend
Daily Mass Readings - First Sunday of Lent and First Week of Lent

MARCH 10 – FIRST SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for the First Sunday of Lent (violet). 
Readings: Deuteronomy 26:4-10; Romans 10:8-13; Luke 4:1-13.
 
MARCH 11 – MONDAY: FIRST WEEK OF LENT. 
Mass of the day, preface for Lent (violet). 
Readings: Leviticus 19:1-2, 11-18; Matthew 25:31-46.
 
MARCH 12 – TUESDAY: FIRST WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent - Tukso pagsubok sa tunay mong pagkatao!

Ang ating pagbasa sa unang Linggo ng Kuwaresma ay tungkol sa pag-uudyok o pagtukso ni Satanas kay Hesus. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ito ay paanyaya lamang para magkasala ang tao. Lahat tayo ay tinutukso ng demonyo. 
 
Maraming pamamaraan ang demonyo para tuksuin ang tao. Si Hesus mismo ay tinukso ng demonyo. 
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent - An opportunity more than a threat

Every year, on the first Sunday of Lent, the liturgy wants to reflect on the temptations of Jesus. It presents the way in which the Master has confronted them to tell us how they can be recognised and overcome. 
 
The temptations is not a story of three isolated incidents in Jesus’ life, but three parables which state that Jesus was tempted in all points like us, with an only difference: he has never been won by sin (Hebrews 4:15). 
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent: The desert experience

Every year, on the first Sunday of Lent, the gospel is on the temptations of Jesus in the desert. In Mark’s brief narrative of the temptation it is the Spirit who, leads him into the wilderness.
 
If “to tempt” is tantamount to “incite to evil,” the Spirit does not do that. There are temptations that are not incitement to evil. These are the times when one is forced to make choices that are conducive occasions to make faith more solid and unwavering.
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent: Lent it go

Chinese New Year na ulit. Isa sa mga nakaugalian na, lalo na dito sa Hong Kong ay maglinis ng bahay, at magtapon ng mga luma at maruming  kasangkapan  Ang may mga kakayanan ay bumibili o nagpapalit ng mga bagong gamit sa bahay o sa pangangatawan.  Ang ganitong gawain ay hudyat na may bagong taon na darating at ito ay magandang salubungin ng may maaliwalas at malinis na pamumuhay.