Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Body of Christ becomes the new temple

The house of prayer had been transformed into a market place during the time of Passover. Many pilgrims from distant countries to Jerusalem made sacrifices and renouncements for years to afford. Traders could accumulate more gains than throughout the rest of the years. It was difficult for the temple priests to resist the temptation to get into a so profitable turnover.
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Simbahan lugar panalanginan

Ang simbahan ay lugar na dalanginan. Ito ay bahay ng Diyos, pag tayo ay papasok sa bahay ng Diyos nakagawian na natin na isawsaw ang ating daliri sa banal na tubig na nakalagay sa may tabi ng pintuan at tayo ay mag-aatanda nang krus. Ang banal na tubig ay nagpapaalala sa  natanggap nating Sakramento ng Binyag. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay naging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos meron tayong tungkulin manalangin at tupdin ang kalooban ng Diyos.