Print Version    Email to Friend
Mass Readings for Third Sunday of Lent and Third Week of Lent

MARCH 24 – THIRD SUNDAY OF LENT. 
Creed, preface of the third Sunday of Lent (violet). 
Readings: Exodus 3:1-8a, 13-15; 1 Corinthians 10:1-6, 10-12; Luke 13:1-9.
 
MARCH 25 – THE ANNUNCIATION OF THE LORD.
Mass of the solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Annunciation (white). 
Readings: Isaiah 7:10-14, 8:10; Luke 1:26-38.
 
MARCH 26 –  TUESDAY: THIRD WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Third Week of Lent

MARCH 4 – THIRD SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for the third Sunday of Lent (purple). 
Readings: Exodus 20:1-17; 1 Corinthians 1:22-25; John 2:13-25.
 
MARCH 5 – MONDAY: THIRD WEEK OF LENT. 
Mass of the day, Lenten Preface (purple). 
Readings: 2 Kings 5:1-15a; Luke 4:24-30.
 
MARCH 6 – TUESDAY: THIRD WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Body of Christ becomes the new temple

The house of prayer had been transformed into a market place during the time of Passover. Many pilgrims from distant countries to Jerusalem made sacrifices and renouncements for years to afford. Traders could accumulate more gains than throughout the rest of the years. It was difficult for the temple priests to resist the temptation to get into a so profitable turnover.
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Simbahan lugar panalanginan

Ang simbahan ay lugar na dalanginan. Ito ay bahay ng Diyos, pag tayo ay papasok sa bahay ng Diyos nakagawian na natin na isawsaw ang ating daliri sa banal na tubig na nakalagay sa may tabi ng pintuan at tayo ay mag-aatanda nang krus. Ang banal na tubig ay nagpapaalala sa  natanggap nating Sakramento ng Binyag. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay naging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos meron tayong tungkulin manalangin at tupdin ang kalooban ng Diyos.