Print Version    Email to Friend
Passion Sunday, Holy Week

MARCH 25 – PASSION SUNDAY. 
Mass of the Sunday, Creed, preface of Palm Sunday (red). 
Readings: Isaiah 50:4-7; Philippians 2:6-11; Mark 14:1—15:47.
 
MARCH 26 – MONDAY: HOLY WEEK. 
Mass of the day (purple). Passion preface II.  
Readings: Isaiah 42:1-7; John 12:1-11.
 
MARCH 27 – TUESDAY: HOLY WEEK. 
Mass of the day (purple). Passion preface II. 
Print Version    Email to Friend
Passion Sunday: Jesus is a man not a superman

Mark presents a Jesus who is not rebelling against the events that he cannot impede, almost passively accepting what is happening to him and that, in the end, he concludes: “But let the scriptures be fulfilled” (Mark 14:49). 
 
Print Version    Email to Friend
Passion Sunday: Hari sa Krus!

Ang Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagsisimula natin sa mga Mahal na Araw. Ito ang mga araw na tayo ay magninilay sa pagpapakasakit at pagtanggap ni Hesus ng kanyang misyon, ang pagpapako sa krus para sa ating kaligtasan.
 
Sa simula ng Banal na Misa ay ating sinariwa ang pagpasok ni Hesus sa lungsod ng Jerusalem. Sa kanyang pagpasok marami sa mga tao na nagbibigay pugay sa kanya.