Print Version    Email to Friend
Easter Sunday: Ito ang araw

May mga araw sa ating buhay na itinuturing nating pangkaraniwan lamang. Meron namang mga araw na tila ayaw nating dumating dahil sa pangamba o hindi kanais-nais na mangyayari. Subalit mayroong  mga araw na tila kapanapanabik. Isang espesyal na araw, isang araw na batid nating tayo ay magiging masaya.  
 
Print Version    Email to Friend
Easter Sunday: You are the unnamed disciple

Befitting Easter, today’s gospel narrates the journey of Magdalene, Peter and the ‘other disciple whom Jesus loved’ from empty tomb to belief in the resurrection. 
 
It is generally said that it is the evangelist, John. In the Gospel of John, this unnamed disciple certainly has a symbolic character and that should be understood.