Print Version    Email to Friend
Mass Readings - Divine Mercy Sunday and Second Week of Easter

APRIL 28 – SECOND SUNDAY OF EASTER (Divine Mercy Sunday). 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface and prayers (white). 
Readings: Acts 5:12-16; Revelation 1:9-11a, 12-13, 17-19; John 20:19-31.
 
APRIL 29 – ST. CATHERINE OF SIENA. 
Mass of the memorial, Easter preface (white). 
Readings: Act 4:23-31; John 3:1-8.
 
APRIL 30 – TUESDAY: SECOND WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

WAS THOMAS REALLY the only one to had doubts, while the other disciples would have easily and immediately believed in the Risen One? It does not seem that things went that way.
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

Kinagabihan ng Linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.” (Jn. 20: 19-20). 
 
Print Version    Email to Friend
Do you object to God’s mercy?

Divine Mercy Sunday is the Church’s assertion of God’s boundless mercy and healing for broken humanity. Everyone is in need of some sort of healing—physical, emotional, or spiritual—simply because we mortals are broken!  
 
Print Version    Email to Friend
Second Week of Easter

APRIL 8 – SECOND SUNDAY OF EASTER (Divine Mercy Sunday)
Mass of the Sunday, Gloria, sequence (optional), Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 4:32-35; 1 John 5:1-6; John 20:19-31.
 
APRIL 9 – ANNUNCIATION OF THE LORD. 
Mass of the Solemnity, Gloria, Creed, Preface of the Annunciation (white). 
Readings: Isaiah 7:10-14; 8:10; Hebrews 10:4-10; Luke 1:26-38.