Print Version    Email to Friend
Third Week of Easter - Mass Readings

MAY 5 – THIRD SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 5: 27b-32, 40b-41; Revelation 5:11-14; John 21:1-19.
 
MAY 6 – MONDAY: THIRD WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings:  Acts 6: 8-15; John 6: 22-29
 
MAY 7 – TUESDAY: THIRD WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita

Lumalagana sa panahong ito ang tinatawag nating Fake News. Kaliwat kanan ang mga nababasa at nakikita nating mga naka post lalo na sa social media.  Dinadala tayo ng ganitong maling balita sa mga taliwas sa katotohanan at  impormasyon. Kadalasan dahil na rin sa ating mga paniniwala, paninindigan sa buhay at mga biases, ay hindi na tayo nagsasagawa ng ibayong pagsasaliksik upang  alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay may mga balita na nagpapakalat ng katotohanan ang hindi pinaniniwalaan.