Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter - Functions of the Holy Spirit

In the latter part of today’s gospel Jesus promises the Holy Spirit will come, “The helper will teach you all things and remind you of all that I have told you” (v.26).
 
There are two functions of the Spirit. Let’s start from the first, to teach. Jesus said it all; he did not leave out anything. Yet there is need for the Spirit to continue to teach. Jesus was not able to explain all the consequences and the practical applications of his message.
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter - Mga habilin ni Hesus

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo”; “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko”; “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong.” Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik. Marami sa ating mga kapatid na OFW ang gumagawa ng ganito.
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday and sixth week of Easter

MAY 6 – SIXTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; 1 John 4:7-10; John 15:9-17.
 
MAY 7 – MONDAY: SIXTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 16:11-15; John 15:26—16:4a.
 
MAY 8 – TUESDAY: SIXTH WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: We are loved — that is why we love

The allegory of the vine and branches is full of a mysticism alluding to the Eucharist. This is a sacrament where an intimate union with the Lord is celebrated and realised: “Those who eat my flesh and drink my blood, live in me, and I in them” (John 6:56). That’s why, before receiving communion, everyone must “examine himself,” to see if he really is determined to remain in the Lord. 
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: Dakilang pag-ibig ni Hesus

Isa sa mga awitin ng Apo Hiking Society ay pinamagatang “Pag-ibig.” Sabi doon sa unang saknong o “stanza;” “Nung tangan ng Nanay ang munti mong mga kamay, Ika’y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika’y mahal.” Ang mensahe ng kantang ito ay, tayo’y natutong magmahal dahil sa ating mga magulang, lalung-lalo na, ang ating ina. Ang ating mga magulang ang nagturo sa atin kung paano magmahal, paano matuto maging isang mabuting tao.