Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday and sixth week of Easter

MAY 6 – SIXTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; 1 John 4:7-10; John 15:9-17.
 
MAY 7 – MONDAY: SIXTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 16:11-15; John 15:26—16:4a.
 
MAY 8 – TUESDAY: SIXTH WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: We are loved — that is why we love

The allegory of the vine and branches is full of a mysticism alluding to the Eucharist. This is a sacrament where an intimate union with the Lord is celebrated and realised: “Those who eat my flesh and drink my blood, live in me, and I in them” (John 6:56). That’s why, before receiving communion, everyone must “examine himself,” to see if he really is determined to remain in the Lord. 
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: Dakilang pag-ibig ni Hesus

Isa sa mga awitin ng Apo Hiking Society ay pinamagatang “Pag-ibig.” Sabi doon sa unang saknong o “stanza;” “Nung tangan ng Nanay ang munti mong mga kamay, Ika’y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika’y mahal.” Ang mensahe ng kantang ito ay, tayo’y natutong magmahal dahil sa ating mga magulang, lalung-lalo na, ang ating ina. Ang ating mga magulang ang nagturo sa atin kung paano magmahal, paano matuto maging isang mabuting tao.