Print Version    Email to Friend
Nativity of St. John the Baptist and Twelfth Week in Ordinary Time

JUNE 24 – THE NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST. 
Mass of the solemnity, Gloria, Creed, preface of St. John the Baptist (white). 
Readings: Isaiah 49:1-6; Acts 13:22-26; Luke 1:57-66, 80.
 
JUNE 25 – MONDAY: TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: 2 Kings 17:5-8, 13-15a, 18; Matthew 7:1-5.
 
JUNE 26 –TUESDAY: TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Print Version    Email to Friend
Nativity of St. John the Baptist - A courageous witness of the light

Today’s Gospel presents the birth of John the Baptist. In the event of a birth, every believer wonders what God has planned for this event and what dreams he raises on each creature. 
 
Luke was a believer; he wrote fifty years after the events and recalled John’s birth and interprets it as an act of “mercy” of the Lord on Elizabeth. The term “mercy” in the Bible indicates Yahweh’s attention, his tender love for anyone who needs his help.
Print Version    Email to Friend
Nativity of St. John the Baptist - Anong pangalan mo?!

Ang pangalan natin ay nagbibigay sa atin ng pagka-kakilanlan. Naalala ko noong bago pa ako dito sa Hongkong, sa unang araw ng aming klase sa Kantones (Cantonese language) tinatanong kami, ano ang aming pangalan sa Chinese. At ang sabi ng aming guro na ang bawat pangalan para sa mga Intsik ay mahalaga at may kahulugan.