Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Christ the guest but not for one day

A passage about Martha and Mary (Luke 10:38-42) often brings displeasure and a frown to the faces of the hardworking people. Some cite it to demonstrate the superiority of the contemplative over active life.
 
It says that the sisters and the monks—who in the peace of their cloisters spend their lives reciting prayers—have chosen the better part.
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Martha at Maria

Nakakatuwang madinig sa Ebanghelyo ngayon na si Hesus ay Dumalaw sa mga kaibigan nya na sina Marta at Maria. Kaya naman si Marta eh di malaman paanong istima o pag asikaso ang gagawin. Si Maria naman parang walang paki at gusto lang maupo sa paanan ni Hesus at makinig 
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - The compassionate shepherd

He who works needs to take a break. That’s why, at the return from their mission, the apostles are invited by Jesus to rest for a while. The apostles, after accomplishing their mission, gather around the Master, and report what they have done and taught. After listening, he invites them to retire with him apart into a desert place, away from the crowds.
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Pahinga kasama sa Kristo!

Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti,” (Marcos 6:31).
 
Alam ni Hesus na ang kanyang mga alagad ay napapagod sa kanilang pagmimisyon at dapat lamang sila’y mag-relax o magpahinga para ipatuloy ang kanilang pagmimisyon. Mahalaga ang magpahinga.