Print Version    Email to Friend
Twenty-First Week of the Week - Readings

AUGUST 26 – TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Joshua 24:1-2a, 15-17, 18b; Ephesians 5:21-32; John 6:60-69.
 
AUGUST 27 – ST. MONICA.
Mass of the memorial (white). 
Readings: 2 Thessalonians 1:1-5, 11b-12; Matthew 23:13-22.
 
AUGUST 28 – ST. AUGUSTINE. 
Mass of the memorial (white). 
Print Version    Email to Friend
Twenty-first Sunday of the Year: At times God asks too much

We are at the end of Jesus’ discourse in the synagogue at Capernaum. The Jews, who have sought him as a miracle worker, are faced with a dilemma: to eat of him as bread, which came down from heaven. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-first Sunday of the Year: Mahirap man, Hindi natin tatalikuran!

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Jesus ang labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.” (Jn. 6:66-69).