Print Version    Email to Friend
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time: The religion of the lips and of the heart

The first part of the gospel today, refers to a heated dispute between Jesus and, some Pharisees and scribes who came from Jerusalem. They reproach him for the fault of his followers who do not respect the distinction between the sacred and the profane: “They were eating their meal with unclean hands” (v.2) and this casual and provocative behaviour they can only have learned from their teacher.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time: Tunay na kalinisan

Minsan ay may mga Filipina na dumalaw sa aming bahay pormasyon sa Sha Tin.  Dahil sa aking pagiging abala noong araw na iyon ay hindi ko sila buong araw na naasikaso, bagkus, pagdating nila ng umaga ay iniwan na lamang namin sila at binigyan ng kalayaan na gamitin ang aming bahay para na rin sa kanilang pamamahinga at pagsasaya.