Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Peter follows with misunderstanding

Along the way to Caesarea Philippi, Jesus quizzes the disciples with two questions: Who do people say I am; the second one is more challenging: Who do you say I am? 
 
After reporting what people are saying, Peter shows to have understood everything and, on behalf of the others, proclaims: “You are the Messiah,” the Christ, the saviour spoken of by the prophets, and that all the people are waiting. It is hard to find a more appropriate response.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.