Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday and Twenty-ninth Week in Ordinary Time

OCTOBER 21 – TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green). 
Readings: Isaiah 53:10-11; Hebrews 4:14-16; Mark 10:35-45.
 
OCTOBER 22 – MONDAY: TWENTY-NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Ephesians 2:1-10; Luke 12:13-21.
 
OCTOBER 23 – TUESDAY: TWENTY-NINTH WEEK IN ORDINARY TIME. 








Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Of authorities 
and positions

Jesus is on the way to Jerusalem. He has warned the disciples of the torture and death that awaits him in Jerusalem. We would expect, from the disciples, an attempt to dissuade him from traveling or a suggestion to stop for a moment.
 








Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Kayo ang boss ko

Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. 
 
At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo 
 
ng paghihikayat. Kung naisaka-katuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring magsabi.