Print Version    Email to Friend
Called to be angels of joy and hope

At the beginning of chapter 13, Mark the evangelist recalls the words of the Lord not to be deceived by the foolish discourses of those who preach the imminent end of the world: “Don’t let anyone mislead you. When you hear of wars and threats of war, don’t be troubled: this must occur, but the end is not yet” (Mark 13:5-8). 
 
Print Version    Email to Friend
Thirty-third Sunday in Ordinary Time - Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo. Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang seminarista.   Itinuro sa ginang ang iba’t-ibang klase ng tabernakulo.  Mayroong yari sa kahoy, sa bakal, mayroon din namang tabernakulo na tila balot ng ginto at mahahalagang bato na kahit sa kalayuan, basta at tinamaan ng liwanag ay magniningning.