Print Version    Email to Friend
Solemnity of Christ the King - The triumph of the defeated

At the dawn of the eve of the Passover, the Jews took Jesus and accused him of being a criminal. The question formulated for the very first interrogation was, “Are you the King of the Jews?”
 
The Jews had a gut-hatred towards the foreign rule of the Romans who had been ruling over Israel for years. There were unsuccessful attempts to overthrow them. 
 
Print Version    Email to Friend
Solemnity of Christ the King - Tuloy sa kaharian ni Hesus!

Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi, naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” (Jn. 18:36).
 
Sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Si Kristo ay tunay na Hari at pumarito S’ya sa sanlibutan, para tayo ay akayin at dalhin sa kanyang kaharian. Gusto mo bang tumuloy sa kaharian ni Hesus?