Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent and Christmas - Maria pinagpala ka!

Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” Ito ang sabi ni Elisabet kay Maria. 
 
Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Tularan natin si Maria.
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent and Christmas - Maria pinagpala ka!

Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” Ito ang sabi ni Elisabet kay Maria. 
 
Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Tularan natin si Maria.