Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday in Ordinary Time - Trusting his voice

Simon Peter acknowledges his sinfulness and inadequacies and yet the Lord entrusts the ministry of leadership to him! Peter said, “Leave me, Lord, for I am a sinful man.” It’s the way the Bible tells of the encounter with the Lord: Moses covers his face because he is afraid (Exodus 3:6); Elijah covers his face with his mantle (1 King 19:13). Like Isaiah—we saw it in the first reading—Peter also feels sinful.
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday in Ordinary Time - Sumunod kay Hesus at ika’y pagpalain!

Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” (Lc. 5:4-5).
 
Gusto natin na maging matagumpay ang buhay at pamilya natin. Umalis tayo sa ating bansa, naging OFW tayo para maghanap buhay upang maging maayos ang pamumuhay ng ating mga mahal sa buhay.