Print Version    Email to Friend
Eighth Sunday in ordinary time - Aug mabuting puso ay malapit sa Diyos

Mahalaga ang mensahe ni Hesus para sa atin. Ang lahat ay kailangang mag mula sa atin, ang pagbabago, kababang loob, kabutihan at kagandahang loob. 
 
Paanonnga naman nating maaayos ang buhay ng ibang tao kung ang ating buhay mismo ay magulo at walang maayos na direksyon. Hindi nga naman maakay ng bulag ang kapwa bulag sa paglalakbay. Hindi sapat ang salita. 
 
Print Version    Email to Friend
Eighth Sunday in ordinary time - There is only one master

Today’s Gospel, consists of a series of the Lord’s sayings directed false teachers who dilute the essence of the teachings of Jesus. It starts with a well-known proverb: “Can a blind person lead another blind person?”