Print Version    Email to Friend
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - To inherit life

Today’s gospel reading begins with two questions from Jesus: What shall I do to inherit eternal life? What is written in the law?
 
The rabbi promptly appeals to two biblical texts. The first is well known, because every pious Israelite recited it at morning and evening prayer: “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength” (Deuteronomy 6:5).
 
Print Version    Email to Friend
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Pagmamahal ni Kristo paglilingkod sa kapwa!

“Sino naman ang aking kapwa?” (Lc. 10:29). Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, tayo ay tinuturuan ni Hesus na ang tunay na pakikipag-kapwa ay hindi lamang yaong kalahi natin, kaibigan natin, kakilala natin. Ang tunay na pakikipag-kapwa ay ang pag-galang at respeto ng iba tao. Madaling paglingkuran o pagsilbihan ang taong kakilala natin.