Print Version    Email to Friend
Nineteenth Sunday in Ordinary Time - Handa ka na ba?

Noong Linggo pagkatapos ng aking gawain sa simbahan at sa pakikinig ng mga problema ng ating kapananampalataya, ako’y umalis kasama si Bro. Gil. Pagkalagpas ng Cross Harbor Tunnel, ilang minuto lamang ay may mga harang na ang daan. Ang mga sasakyan ay hindi na makakadaan. Sabi ko kay Bro. Gil, “Buti na lang nakadaan pa tayo, kung hindi matatagalan tayo sa pag-uwi.”