Print Version    Email to Friend
Tinig ni San Juan Bautista

Maraming mga bagay na maaring magpaalala sa atin na ang Pasko ay malapit na.  May mga ilaw, parol, Christmas tree, belen, at iba’t-ibang dekorasyong pampasko  ang kapaligiran.  Pumapahimpapawid na ang  mga awiting pamasko bagamat Oktubre pa lamang.  Dito sa
Print Version    Email to Friend
Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako?  Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako.  Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kan