Print Version    Email to Friend
Thirty-third Sunday in Ordinary Time - Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo. Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang seminarista.   Itinuro sa ginang ang iba’t-ibang klase ng tabernakulo.  Mayroong yari sa kahoy, sa bakal, mayroon din namang tabernakulo na tila balot ng ginto at mahahalagang bato na kahit sa kalayuan, basta at tinamaan ng liwanag ay magniningning.  
 
Print Version    Email to Friend
Thirty-first Sunday in Ordinary Time - Hugot

Isang nag trend ngayon sa mga palitan ng pakikipagtalastasan ay ang salitang “hugot”. Malimit ito ay konektado ang mga bagay at pangyayari sa pagmamahal na nauwi sa pagkabigo o pag- mamahal na hindi naipahayag.  Halimbawa: “Ang bigas nagma-mahal, sana ikaw rin.” “Di bale ng matalo sa lotto basta panalo naman sa puso mo.” Sa pamamagitan ng “hugot” naipapahayag ng isang tao sa malikhaing paraan ang kanyang pagmamahal sa kapwa.
Print Version    Email to Friend
Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Makinig para makita ang katotohanan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito, ay tungkol sa isang bulag na si Bartimeo. Hindi man s’ya nakakita pero naririnig n’ya ang tungkol kay Hesus. At parang mas malalim pa ang pagkakilala n’ya kay Hesus kumpara sa ibang nakakita kay Hesus. Dahil noong narinig n’ya na daraan si Hesus ganito ang sinabi nya, “Hesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin.” Bakit alam ng bulag na si Hesus ay anak ni David? 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Kayo ang boss ko

Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. 
 
At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo 
 
ng paghihikayat. Kung naisaka-katuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring magsabi.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time — Alay sa Diyos

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ipinakita ni Hesus na kung tayo ay sa kanya gagawa tayo ng mga bagay na magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ang mga alagad ni Hesus ay nagsumbong sa kanya tungkol sa isang tao na nagpalayas ng demonyo. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time—Effata

Tumingala si Hesus sa langit at nagbungtong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkauntal at nakapagsalita na nang malinaw.” (Mc. 7:34-35).
 
Tayo ay hinamon sa pagbasang ito, na maging bukas tayo sa salita ng Diyos at maging bukas sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ay tunay nga na nagpapagaling sa ating kahinaan. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time: Tunay na kalinisan

Minsan ay may mga Filipina na dumalaw sa aming bahay pormasyon sa Sha Tin.  Dahil sa aking pagiging abala noong araw na iyon ay hindi ko sila buong araw na naasikaso, bagkus, pagdating nila ng umaga ay iniwan na lamang namin sila at binigyan ng kalayaan na gamitin ang aming bahay para na rin sa kanilang pamamahinga at pagsasaya. 
 
Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time: Espesyal na tinapay

Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.
 
The Jews quarrelled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Pahinga kasama sa Kristo!

Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti,” (Marcos 6:31).
 
Alam ni Hesus na ang kanyang mga alagad ay napapagod sa kanilang pagmimisyon at dapat lamang sila’y mag-relax o magpahinga para ipatuloy ang kanilang pagmimisyon. Mahalaga ang magpahinga.