Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”
Print Version    Email to Friend
Galak

Ngayong panahon ng kapaskuhan, marami na naman sa mga kababayan natin ang mag-uuwian sa kani-kanilang bayan. Bukod sa ating presencia ay nakaugalian na natin ang magdala ng pasalubong bilang pagpapadama ng ating pagmamahal at pag-alala. Ang number one na pasalubong ay chocolate, sinusundan ng damit at mga gamit sa katawan. Ang ating pagdalaw at pagdadala ng regalo o pasalubong kadalasa'y galak ang naidudulot sa ating mga dinadalaw.
Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
Print Version    Email to Friend
Tinig ni San Juan Bautista

Maraming mga bagay na maaring magpaalala sa atin na ang Pasko ay malapit na.  May mga ilaw, parol, Christmas tree, belen, at iba’t-ibang dekorasyong pampasko  ang kapaligiran.  Pumapahimpapawid na ang  mga awiting pamasko bagamat Oktubre pa lamang.  Dito sa