Print Version    Email to Friend
Sino si Hesus?

Usapan madalas ng mga domestic helper ay “Sino ang employer mo?” Ang karaniwan sagot ay kung mabait, masungit, kuripot, mitikolosa, damak. Ang ibang sagot ay kung mayaman, chairman ng malaking company, o sa public housing lang nakatira. Ating kinukumpara ang mga tao ayon sa kanilang kaugalian o mga panlabas na katangian. Ngunit kilala mo ba talaga ang kanilang pagkatao?
Print Version    Email to Friend
Hesus—ang nagbibigay ng tunay na Kalayaan!

May kasabihan sa wikang Inglis, “God loves the sinner but hates the sin.” Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Dahil ginawa tayo ng kawangis Niya. At dahil sa ating kasalanan sinira natin ang ating pagkakakilanlan biglang mga anak ng Diyos. 

Hindi tumigil ang Diyos sa paghanap ng paraan para tayo’y bumalik sa kanya. Ipinidala Niya ang kanyang bugtong na anak para tayo’y hanguin sa ating pagkakasala.
Print Version    Email to Friend
Busog

May bagong gimik ang ilang mga restaurant sa Pilipinas. Ito ay ang Unli. Unli rice, unli ulam, unli drink, unli sabaw at kung ano-ano pang unli ang ginagamit na pang-akit sa mga taong . . . gutom. (Ang unli nga pala ay pinaiksing unlimited.) Titiyaking bubusugin ang bawat kakain sa presyong abot-kaya. Ang resulta? Dinadagsa ang mga nasabing kainan ng napakaraming tao.  
Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan ng Banal na Santatlo. Iisang Diyos, tatlong persona. Paano nangyari yan? Mahirap intindihin pero, ito ang katotohanan ng ating Panginoon, na S’ya ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagpaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Pagmamahal ang susi ng pagkaka-isa. Ang Diyos ay pag-ibig, kung may pag-ibig may pagakakaisa.
Print Version    Email to Friend
Maraming kaloob ng iisang Espiritu

Kapag Holy Spirit ang napag-uusapan, kagaya ngayong Pentekostes, “Charismatic” ang naiisip natin. Mga “alleluia,” “amen,” mga dila na nangungusap ng makalangit na diwa, masayang papuri at naka- dadalang pananalita ng mga nilukoban na ng Espiritu Santo. 

Tunay na nakikilala ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga pa- latandaan at epekto sa mga taong pinagkakalooban niya. 
Print Version    Email to Friend
Sakripisyo bago ang langit!

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo.” “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko.” “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong.”  Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik.
Print Version    Email to Friend
Mga habilin ni Hesus

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo”; “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko”; “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong”.  Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik.
Print Version    Email to Friend
Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay nasagasaan ng isang sasakyan.  Karamihan dito ay namatay.  Bagamat hindi kalakihan ang kanyang kawan ay dito makikita na mahalaga ito sa kanya. Ang mga tupang ito ang kasakasama niya sa araw-araw. 

Bahagi na ito ng kanyang buhay. Sapat na sigurong patunay ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi kung paano niya pinahahalagahan ang kawan.
Print Version    Email to Friend
Tunay na Paglilingkod ay bunga ng Pag-ibig!

Ang mga Overseas Filipino Workers ay may pagka-

kataon na makilahok sa Pambansang halalan, ito ay tinatawag nating Overseas Absentee Voting. Isang buwan po ito, at ito’y magsisimula sa Abril 9, at matatapos sa Mayo 9. Bilang mga Pilipino atin pong ipakita ang ating pagmamahal at malasakit sa ating bayan sa pamamagitan ng pagboto. Ang pagboto ay ating tungkulin.
Print Version    Email to Friend
Hesus pag-asa tunay na buhay

Tulad ng mga dalang pasalubong ng isang magulang mula sa ibang bansa na dadalaw sa kanyang mga anak, o si ate o si kuya na magbabalik sa kanyang mahal na pamilya, ganoon din naman si Hesukristong muling nabuhay ay nagbabalik sa kanyang mga alagad na may dalang handog – mga biyaya at bunga ng kanyang tagum-pay. Hindi nag-aksaya ng panahon ang Panginoon, kinagabihan din ng unang araw ng Linggo ng kanyang pagkabuhay ay nagpakita si Hesus sa kanyang mga mahal na kaibigan.