Print Version    Email to Friend
Ang dakilang magagawa ng Diyos sa atin

Sa mata ng karaniwang tao ang isang pirasong bato ay maaaring walang halaga. Ngunit sa dalubhasang paningin ng dakilang Eskultor ang batong walang hugis ngayon ay may potensyal na maging obra-maestra. Ang basura sa iba, ay maaring may halaga pa sa iba. 
Print Version    Email to Friend
Gabay sa pagmimisyon

Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at
sa mga bulag na sila’y makakita; upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Pang-inoon.”
Print Version    Email to Friend
Kasal, Kasali, Kasalo

Paalala lang po.  Ang pag ninilay na ito ay hindi tungkol sa isang pelikulang pinagbidahan ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos noong taong 2006 na may katulad ding pamagat. At paumanhin sa writer at producer ng nasabing pelikula kung tila hiniram ang nasabing titulo ng pelikula.    Ito po ay patungkol sa isang kasalang naganap sa Cana noong panahon ng ating Panginoong Hesus.
Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”
Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”
Print Version    Email to Friend
Galak

Ngayong panahon ng kapaskuhan, marami na naman sa mga kababayan natin ang mag-uuwian sa kani-kanilang bayan. Bukod sa ating presencia ay nakaugalian na natin ang magdala ng pasalubong bilang pagpapadama ng ating pagmamahal at pag-alala. Ang number one na pasalubong ay chocolate, sinusundan ng damit at mga gamit sa katawan. Ang ating pagdalaw at pagdadala ng regalo o pasalubong kadalasa'y galak ang naidudulot sa ating mga dinadalaw.
Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
Print Version    Email to Friend
Tinig ni San Juan Bautista

Maraming mga bagay na maaring magpaalala sa atin na ang Pasko ay malapit na.  May mga ilaw, parol, Christmas tree, belen, at iba’t-ibang dekorasyong pampasko  ang kapaligiran.  Pumapahimpapawid na ang  mga awiting pamasko bagamat Oktubre pa lamang.  Dito sa