Print Version    Email to Friend
Binago ng pagmamahal!

Ako’y naniniwala na lahat tayo ay meron mabubuting kalooban, lahat tayo ay mabait. Bakit ko po ito’y nasabi, dahil lahat tayo ay galing sa Diyos. Walang ginawa ang Diyos na hindi mabuti. At bakit may masama? 
Print Version    Email to Friend
Ang pagbabalik

Ang pagbabalik ng aligbughang anak ay kasaysayan ng isang tao na naghangad mamuhay ng sarili sa pag-aakalang may sapat na siyang kakayahan, kayamanan, at kaisipan.  

Naisip niyang lisanin ang piling ng ama sapagkat ayon sa kanyang paghuhusga ay magiging mas masaya at marangya ang kanyang buhay. Maaring sa mga unang araw ng kanyang pag-alis ay totoo ang kanyang iniisip.  
Print Version    Email to Friend
Third Week of Lent

Magsisi at magbago!

Noong nag-aaral pa ako ng Teolohiya, tuwing Sabado at Linggo kami po ay nagaapostolate. Yung ibang kong kaklase ay naka-talaga sa parokya, sila’y tumulong sa gawain ng simbahan, yung iba naman ay naka-assign sa mga batang lansa-ngan o street children, at ako nama’y naka-assign sa isang “drug rehabilation centre.” 
Print Version    Email to Friend
Pagbabagong anyo

Kamanghamangha ang mga ‘magic picture’ na doble ang larawan sa loob. Kung titingnan mo ito sa isang anggulo ay may makikita kang larawan, halimbawa ay Sacred Heart of Jesus. Ngunit kung ibaling mo naman ang iyong pagsipat mula sa ibang anggulo ay biglang ibang larawan ang makikita mo, halimbawa, ito ay nagiging imahen ng Immaculate Heart of Mary. Isang larawan ngunit dalawa ang pangitaing iyong naaaninagan. 
Print Version    Email to Friend
Ang dakilang magagawa ng Diyos sa atin

Sa mata ng karaniwang tao ang isang pirasong bato ay maaaring walang halaga. Ngunit sa dalubhasang paningin ng dakilang Eskultor ang batong walang hugis ngayon ay may potensyal na maging obra-maestra. Ang basura sa iba, ay maaring may halaga pa sa iba. 
Print Version    Email to Friend
Gabay sa pagmimisyon

Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: “Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, at
sa mga bulag na sila’y makakita; upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Pang-inoon.”
Print Version    Email to Friend
Kasal, Kasali, Kasalo

Paalala lang po.  Ang pag ninilay na ito ay hindi tungkol sa isang pelikulang pinagbidahan ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos noong taong 2006 na may katulad ding pamagat. At paumanhin sa writer at producer ng nasabing pelikula kung tila hiniram ang nasabing titulo ng pelikula.    Ito po ay patungkol sa isang kasalang naganap sa Cana noong panahon ng ating Panginoong Hesus.
Print Version    Email to Friend
Anak ng Diyos!

Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayun din si Hesus. Nang siya’y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”
Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”
Print Version    Email to Friend
Galak

Ngayong panahon ng kapaskuhan, marami na naman sa mga kababayan natin ang mag-uuwian sa kani-kanilang bayan. Bukod sa ating presencia ay nakaugalian na natin ang magdala ng pasalubong bilang pagpapadama ng ating pagmamahal at pag-alala. Ang number one na pasalubong ay chocolate, sinusundan ng damit at mga gamit sa katawan. Ang ating pagdalaw at pagdadala ng regalo o pasalubong kadalasa'y galak ang naidudulot sa ating mga dinadalaw.