Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Advent - Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako? Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako. Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kanyang kapwa. Marami sa atin sa pagpunta natin sa Hong Kong ay nag-iiwan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay sapagkat para sa atin, ang 
Print Version    Email to Friend
Solemnity of Christ the King - Tuloy sa kaharian ni Hesus!

Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi, naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” (Jn. 18:36).
 
Sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Si Kristo ay tunay na Hari at pumarito S’ya sa sanlibutan, para tayo ay akayin at dalhin sa kanyang kaharian. Gusto mo bang tumuloy sa kaharian ni Hesus?
 
Print Version    Email to Friend
Thirty-third Sunday in Ordinary Time - Sa tamang panahon

May isang ginang na nagbabalak bumili ng isang tabernakulo. Pumasok siya sa Catholic Trade Manila na  isang tindahan ng mga religious articles.  Siya ay lumapit sa isang attendant, na nagkataong isang seminarista.   Itinuro sa ginang ang iba’t-ibang klase ng tabernakulo.  Mayroong yari sa kahoy, sa bakal, mayroon din namang tabernakulo na tila balot ng ginto at mahahalagang bato na kahit sa kalayuan, basta at tinamaan ng liwanag ay magniningning.  
 
Print Version    Email to Friend
Thirty-first Sunday in Ordinary Time - Hugot

Isang nag trend ngayon sa mga palitan ng pakikipagtalastasan ay ang salitang “hugot”. Malimit ito ay konektado ang mga bagay at pangyayari sa pagmamahal na nauwi sa pagkabigo o pag- mamahal na hindi naipahayag.  Halimbawa: “Ang bigas nagma-mahal, sana ikaw rin.” “Di bale ng matalo sa lotto basta panalo naman sa puso mo.” Sa pamamagitan ng “hugot” naipapahayag ng isang tao sa malikhaing paraan ang kanyang pagmamahal sa kapwa.
Print Version    Email to Friend
Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Makinig para makita ang katotohanan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito, ay tungkol sa isang bulag na si Bartimeo. Hindi man s’ya nakakita pero naririnig n’ya ang tungkol kay Hesus. At parang mas malalim pa ang pagkakilala n’ya kay Hesus kumpara sa ibang nakakita kay Hesus. Dahil noong narinig n’ya na daraan si Hesus ganito ang sinabi nya, “Hesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin.” Bakit alam ng bulag na si Hesus ay anak ni David? 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time - Kayo ang boss ko

Marahil naman ay narinig na ng marami ang tagline na ito: “Kayo ang boss ko.” Pagpapahayag ito ng isang namumuno sa bansa na ang tunay na susundin at tunay na paglilingkuran ay ang mga mamamayan. 
 
At ngayon ngang nagsimula na naman ang pag kampanya ng mga politiko ay muli’t muli nating maririnig ang mga ganitong tipo 
 
ng paghihikayat. Kung naisaka-katuparan ba ito, taumbayan na rin ang maaring magsabi.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time — Alay sa Diyos

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ipinakita ni Hesus na kung tayo ay sa kanya gagawa tayo ng mga bagay na magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ang mga alagad ni Hesus ay nagsumbong sa kanya tungkol sa isang tao na nagpalayas ng demonyo. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time—Effata

Tumingala si Hesus sa langit at nagbungtong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkauntal at nakapagsalita na nang malinaw.” (Mc. 7:34-35).
 
Tayo ay hinamon sa pagbasang ito, na maging bukas tayo sa salita ng Diyos at maging bukas sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ay tunay nga na nagpapagaling sa ating kahinaan.