Print Version    Email to Friend
Pagbabago para kay Kristo!

Napansin ko, na sa panahon ng Adbiyento parang kaunti lang ang nangako na may babaguhin sila sa kanilang buhay o sa kanilang ugali. Pero pag Bagong Taon, o New Year, maraming nangangako na magbabago, maraming mga New Year’s Resolution. Ang tanong, ano ba ang dahilan bakit ang isang tao ay nagbabago? Ang pagbabago ba ay para kay Kristo? 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Pinagpala!

Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak sa isang lalaki na tatawagin mong Hesus.”
 
Si Maria ay pinili ng Diyos na maging Ina ng ating manunubos. May kalayaan si Maria na ayawan at hindian ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. 
 
Pwede naman sabihin ni Maria, “Panginoon sa iba na lang, huwag lang ako.” 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Jesus is conceived from Mary’s Yes

While the eyes of those awaiting for the saving intervention of God facing Jerusalem, God set his eyes on a tiny village lost in the mountains of Galilee, such an insignificant place that in the whole of the Old Testament, it did not rate even one mention.
 
Print Version    Email to Friend
First Week in Advent

DECEMBER 3 – FIRST SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent I, (violet).  
Readings: Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2b-7; 1 Corinthians 1:3-9; Mark 13:33-37.
 
DECEMBER 4 – MONDAY: FIRST WEEK OF ADVENT. 
Mass of the day, preface for Advent I (violet). 
Readings: Isaiah 2:1-5; Matthew 8:5-11.
 
DECEMBER 5 – TUESDAY: FIRST WEEK OF ADVENT. 
Print Version    Email to Friend
An Advent message from our bishop: A season of expectant hope

May Your Joy be Complete in the Joy of Christ! (cf John 15:11)
 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 
Advent is a season for appreciation, for looking forward, for sharing with one another. How much we appreciate the great gift the Heavenly Father has given to us in the power of the Holy Spirit—His life in the form of His only begotten son!
 

More from this section


Print Version    Email to Friend
Fourth Week of Advent

DECEMBER 18 – FOURTH SUNDAY OF ADVENT.
Creed, preface for Advent II, (violet). 
eadings: 
Isaiah 7:10-14; Romans 1:1-7; Matthew 1:18-24.

DECEMBER 19 – MONDAY: FOURTH WEEK OF ADVENT.
Mass of the day, preface for Advent II (violet).
Readings: 
Judges 13:2-7, 24-25a; Luke 1:5-25.
Print Version    Email to Friend
A message from our bishop at Advent

Dear brothers and sisters in the Lord

‘Come, Lord Jesus!’ (Revelation 22:20). Advent always reminds us of entering into a new liturgical year in the history of salvation. We are preparing for the Saviour to come 

More from this section


Print Version    Email to Friend
Rejoice—Christmas is present in the waiting

HONG KONG (SE): The Christmas celebration begins well before the December 24 Vigil Mass and the parish of St. Benedict in Shatin put the first touches on its celebration on December 13 with the lighting of the Christmas tree.

At 5.00pm, Reverend Pio Ng Wan-hang led the Youth Band in a recital of Christmas carols during an hour-long ceremony featuring the Christmas story depicted in an amusing drama in the entrance foyer of the church.

More from this section